Trang chủ > Tin tức > Dịch vụ thu gom rác thải điện tử tận nhà (B2C)

Dịch vụ thu gom rác thải điện tử tận nhà (B2C)

Từ đầu năm 2018, Việt Nam Tái Chế (VNTC) đã phát động Chương trình thu gom rác thải điện tử tận nhà miễn phí cho các hộ gia đình nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho người tiêu dùng cá nhân cần hỗ trợ xử lý chất thải điện tử và nâng cao nhận thức về việc phân loại rác thải tại nguồn.

Các hộ gia đình tại Tp.HCM và Hà Nội có thể liên hệ với VNTC qua số hotline (0933882205) để yêu cầu thu gom rác thải điện tử nếu như có ít nhất một thiết bị lớn (TV, Màn hình, Máy tính, Máy in, Fax, Máy scan, Máy photo vv..) hoặc 10 thiết bị điện tử nhỏ khác.

VNTC sẽ bố trí các tình nguyện viên đến thu gom bằng xe máy có một thùng chứa rác thải điện tử đặt phía sau. Một phần quà (túi rác, móc khóa hoặc quạt cầm tay có thông tin về chương trình) sẽ được tặng cho hộ gia đình sau khi thu gom. Sau đó, thiết bị được vận chuyển đến điểm thu gom gần nhất để lưu trữ.

Trong năm 2018, VNTC đã nhận được 117 yêu cầu thu gom rác thải với 374 thiết bị điện tử bị thải bỏ tại Tp.HCM; 53 yêu cầu thu gom rác thải và 168 thiết bị điện tử bị thải bỏ tại Hà Nội.