Cho Hộ gia đình

Tại sao thiết bị của tôi cần được xử lý đúng cách?

Thiết bị điện – điện tử có chứa hỗn hợp phức tạp các vật liệu, thành phần và các chất khác. Một số chất trong hỗn hợp này có hại cho sức khỏe con người và môi trường. Tuy không gây ra nguy hiểm trong quá trình sử dụng bình thường nhưng những chất này có thể trở nên nguy hại khi thiết bị được tháo dỡ và xử lý không đúng cách.

Nếu chúng ta chuyển rác điện tử vào bãi chôn lấp hoặc cho phép rác điện tử được tháo dỡ bởi những người thực hiện không chuyên nghiệp, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ những chất và vật liệu độc hại này thấm vào đất, nước và không khí. Điều này sẽ gây ra tác động tiêu cực đến môi trường và cuộc sống con người tại địa phương.

Quá trình xâm nhập của các chất độc

Chất thải

điện tử

Đổ bỏ, chôn lấp

thông thường

Các chất độc

Ô nhiễm đất,

nước, không khí

Gây hại cho

sức khỏe

Bên cạnh đó, việc tái chế sẽ giúp chúng ta giảm lệ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt. Kim loại, nhựa và thủy tinh chứa trong các thiết bị có thể được tái sử dụng nếu được thu hồi hợp lý bằng phương pháp tái chế.

Quá trình xâm nhập của các chất độc

1. Chất thải điện tử

2. Đổ bỏ, chôn lấp thông thường

3. Các chất độc

4. Ô nhiễm đất, nước, không khí

5. Gây hại cho sức khỏe

Những gì được thu gom?

Điều kiện thu gom cho hộ gia đình

Hộ gia đình có ít nhất 1 thiết bị lớn (Màn Hình, Máy vi tính, Máy in, Máy Fax, Máy Scan, Photocopy) hoặc 10 thiết bị điện tử nhỏ khác.

Lưu ý: Chỉ nhận pin điện thoại/laptop không nhận pin tiểu và các thiết bị điện tử khác ngoài danh mục.

Mang đến địa điểm thu hồi

Bên cạnh đó, khách hàng cá nhân/hộ gia đình có thể tự mang các thiết bị điện tử đã qua sử dụng của mình đến các điểm thu hồi của chúng tôi để thải bỏ. Cho đến hiện tại, chúng tôi đã thiết lập 10 điểm thu hồi tại TPHCM và Hà Nội.

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng tất cả loại tài sản cá nhân, bao gồm dữ liệu, đã được xóa khỏi thiết bị khi bạn mang đi thải bỏ. Rất tiếc hiện tại chúng tôi không nhận hoàn trả lại thiết bị cũng như không hỗ trợ việc bảo mật dữ liệu kèm theo.

Tìm hiểu thêm