Trang chủ > Tin tức > Việt Nam Tái Chế triển khai chương trình Đại Sứ Học Đường

Việt Nam Tái Chế triển khai chương trình Đại Sứ Học Đường

Kết hợp cùng Sở Tài nguyên Môi trường, Việt Nam Tái Chế (VNTC) phát động chương trình tuyên truyền và thu gom rác thải điện tử tại 11 trường đại học và quốc tế tại Tp.HCM và Hà Nội.

VNTC đã đào tạo các sinh viên thành những đại sứ của chương trình tại mỗi trường tham gia. VNTC đã cùng với các đại sứ nỗ lực nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về tầm quan trọng của quy trình tái chế rác thải điện tử an toàn & chuyên nghiệp đối với môi trường và cộng đồng. Đồng thời, các đại sứ còn có thể thay mặt chương trình để thu gom rác thải điện tử và được nhận thưởng dựa trên khối lượng thu gom.

Đồng hành cùng chương trình, mỗi trường đại học chọn ra một nhóm đại sứ (gồm ít nhất 5 bạn) tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thu gom rác thải điện tử định kỳ trong cộng đồng sinh viên thông qua các hình thức như tờ rơi, poster, banner, loa phát thanh trường, mạng xã hội… Theo đó, mỗi trường được đặt một thùng chứa ngay tại khuôn viên và sẽ tập kết rác thải điện tử về một trong các điểm thu hồi chính thức của VNTC tại hai thành phố. VNTC sẽ tổng kết lại số lượng rác thải điện tử của từng nhóm đại sứ theo từng quý và cấp giấy chứng nhận tham gia cho các đại sứ sau chương trình.

Danh sách 11 trường tham gia cùng VNTC:

 1. Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Tp.HCM
 2. Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM
 3. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
 4. Trường Đại Học TN&MT Tp.HCM
 5. Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM
 6. Trường Đại Học TN&MT Hà Nội
 7. Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội
 8. Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 9. Trường Quốc Tế Phổ Thông Liên Cấp Alfred Nobel
 10. Trường Quốc Tế Phổ Thông Liên Cấp Việt Úc
 11. Trường Đại Học Hoa Sen

Năm 2017, VNTC thu gom khoảng gần 10.000 kg rác thải điện tử, tăng gần gấp đôi so với năm 2016 là 4,800 kg. Trong đó, top ba loại rác thải điện tử chiếm tỷ trọng lớn là (1) máy in/fax/scan có sự chuyển đổi lớn từ 13% trong 2016 lên đến 48% trong 2017, (2) các loại linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng 20% và (3) máy laptop/máy tính để bàn khoảng 8%. Tuy nhiên, con số thu được quả thật vẫn còn khiêm tốn so với lượng rác thải điện tử 90.000 tấn mà Việt Nam thải ra mỗi năm (theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ).