Giới thiệu

Việt Nam Tái Chế là gì?

Việt Nam Tái Chế là chương trình thu hồi & xử lý, tái chế rác thải điện tử miễn phí do các nhà sản xuất thiết bị điện tử khởi xướng nhằm tuân thủ Quyết định 16 về thu hồi sản phẩm thải bỏ.

Tất cả các thiết bị đã qua sử dụng được thu hồi thông qua chương trình này sẽ được xử lý an toàn nhằm đạt được tỉ lệ thu hồi tối đa nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo một quy trình xử lý rác thải điện tử chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn theo các quy định của luật môi trường.

Quy trình xử lý của Việt Nam Tái Chế

1. Thu gom
Rác thải điện tử được thu gom từ hộ gia đình hoặc doanh nghiệp bởi nhân viên chuyên nghiệp của VNTC

2. Vận chuyển
Các thiết bị sau khi thu gom sẽ được vận chuyển về nhà máy xử lý chất thải nguy hại bằng xe tải chuyên dụng

3. Phân loại
Phân loại thiết bị cẩn thận theo từng danh mục sản phẩm & bóc tách hoàn toàn theo từng dòng vật liệu

4. Xử lý & Tái chế
Các vật liệu có giá trị thu hồi được chuyển giao cho đơn vị có chức năng tái chế. Các chất thải phát sinh từ trong thiết bị sẽ được đưa vào hệ thống xử lý chuyên biệt

Chúng tôi khác biệt như thế nào?