Trang chủ > Giới thiệu > Thành viên sáng lập VRP

Thành viên sáng lập VRP

Việt Nam Tái Chế là chương trình thu hồi rác thải điện tử miễn phí đầu tiên tại Việt Nam được thành lập và vận hành bởi Nền tảng Tái chế Việt Nam (VRP). Đây là nhóm liên minh để các nhà sản xuất điện tử thể hiện trách nhiệm của mình đối với môi trường và cộng đồng. Tất cả rác thải điện tử được thu hồi thông qua chương trình này sẽ được xử lý một cách chuyên nghiệp để đạt được tỷ lệ thu hồi tài nguyên tối đa và đảm bảo quy trình tái chế an toàn và thân thiện với môi trường. Nhiệm vụ của chương trình là giảm lượng rác thải điện tử, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của việc xử lý rác thải điện tử không đúng cách, đảm bảo tất cả rác thải điện tử được xử lý và tái chế trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện với môi trường.

Hội đồng tư vấn VRP hiện gồm các thành viên dưới đây:

  • Công ty TNHH Công Nghệ HP Việt Nam
  • Công ty TNHH Apple Việt Nam

Chúng tôi tái chế. Chúng tôi quan tâm.

Chúng tôi tái chế,
Chúng tôi quan tâm.