Trang chủ > Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản Chương trình Thu hồi của Việt Nam Tái Chế

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH THU HỒI RÁC CỦA VIỆT NAM TÁI CHẾ, QUÝ VỊ THỂ HIỆN RẰNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

Quy định chung
 • Dịch vụ thu hồi được cung cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức nhà nước và khách hàng doanh nghiệp tại khu vực Hà Nội và TP. HCM (trong phạm vi bán kính 30 km mỗi thành phố).
 • Bằng việc sử dụng Chương trình Thu hồi này, quý vị đồng ý chỉ trả về các thiết bị điện – điện tử đủ điều kiện để tái chế. Các loại thiết bị điện – điện tử có thể được trả về qua chương trình được giới hạn ở các sản phẩm dưới đây của Apple và HP:
  • Máy tính (máy tính để bàn và máy tính xách tay), màn hình, CPU (đơn vị xử lý trung tâm)
  • Máy in, máy fax, máy quét
  • TV CRT, TV LCD
  • Điện thoại di động và máy tính bảng
  • Máy photocopy
  • Máy ảnh, máy ghi hình
  • Các loại pin
  • Khác: Các linh kiện liên quan đến CNTT như bàn phím, chuột, cáp, sạc…
 • Một khi quý vị đã chuyển trả thiết bị điện – điện tử đến một điểm thu gom hoặc một công ty hậu cần bên thứ ba, quý vị sẽ không thể hủy bỏ việc chuyển trả thiết bị điện – điện tử của quý vị hoặc yêu cầu chuyển lại những thiết bị này cho quý vị.
 • Để tránh phí dịch vụ không cần thiết, quý vị nên hủy mọi dịch vụ internet, điện thoại hoặc dịch vụ tương tự đi kèm với thiết bị điện – điện tử được trả về mà quý vị không thể (hoặc không muốn) chuyển giao cho Việt Nam Tái Chế. Việt Nam Tái Chế sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ phí dịch vụ nào mà quý vị có thể chịu.
 • Bằng việc vận chuyển thiết bị điện – điện tử của quý vị thông qua dịch vụ này, quý vị từ bỏ tất cả các quyền đối với và trong tất cả những Thiết bị Điện – Điện tử này.
 • Dịch vụ này không dành cho những thiết bị điện – điện tử bị nhiễm hoặc trở nên bị nhiễm hoặc nghi ngờ bị nhiễm các chất hóa học, tác nhân sinh học hoặc các chất khác vốn không phải nằm trong thiết bị mới ban đầu hoặc tồn tại trong môi trường bình thường của văn phòng hoặc hộ gia đình. Thiết bị điện – điện tử có khả năng bị nhiễm độc phải được khử nhiễm trước khi tái chế.
 • Việt Nam Tái Chế sẽ không chấp nhận bất kỳ chất thải nào mà theo quy định pháp luật không được phép thu gom hoặc chất thải nào mà khách hàng có nghĩa vụ luật định phải xử lý theo cách thức đã được xác định mà cách thức này không thể được đáp ứng bởi chương trình này.
 • Website này và các dịch vụ chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp. Hành vi trả về các thiết bị điện – điện tử bị không thuộc quyền sở hữu của quý vị sẽ bị cấm. Hành vi cung cấp thông tin không đúng về danh tính, thông tin liên lạc của quý vị hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà quý vị được yêu cầu cung cấp khi sử dụng dịch vụ này sẽ bị cấm.
 • Việc truy cập Website này và dịch vụ có thể bị hạn chế nếu quý vị vi phạm các điều khoản và điều kiện của Chính sách Chương trình Thu hồi của Việt Nam Tái Chế.
Trách nhiệm của Khách hàng
 • Chỉ có khách hàng đã đăng ký mới được yêu cầu lấy rác.
 • Số lượng rác tối thiểu là 1 CBM (khối) hoặc 100kg
 • Để được hỗ trợ miễn phí yêu cầu có ít nhất trên 50% sản phẩm của HP hoặc Apple.
 • Quý vị cam kết rằng chỉ những thiết bị điện – điện tử đủ điều kiện mới được thu gom và không có bất kỳ sản phẩm hoặc vật liệu nào khác.
 • Khách hàng có trách nhiệm đóng gói và quản lý hợp lý các thiết bị điện – điện tử theo các quy định pháp luật hiện hành trước khi được tiếp nhận bởi VRP hoặc bởi công ty hậu cần.
 • Khách hàng có trách nhiệm chuẩn bị cho thiết bị điện – điện tử trong trạng thái phù hợp cho việc vận chuyển. Tài xế phải được tạo điều kiện tiếp cận vật liệu.
 • LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG: Quý vị phải chịu trách nhiệm về tất cả những dữ liệu bảo mật có thể được lưu trữ trong các thiết bị điện – điện tử. Trước khi quý vị vận chuyển bất kỳ Phần cứng Máy tính nào đi tái chế, quý vị phải chịu trách nhiệm: (a) xóa các dữ liệu nằm trên ổ đĩa cứng và các thiết bị lưu trữ khác trong các sản phẩm; (b) sao lưu hoặc chuyển đi bất kỳ dữ liệu nào trước khi xóa; và (c) lấy ra mọi phương tiện có thể tháo rời như đĩa mềm, đĩa CD hoặc PC Card. Cả Nhà sản xuất lẫn RLG Asia Pacific Pte Ltd cũng như bất kỳ bên thứ ba nào (như công ty hậu cần và nhà tái chế) đều sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu hoặc phần mềm hoặc việc phát tán những thông tin mật.
Giới hạn Trách nhiệm
 • Công ty TNHH Reverse Logistics Việt Nam thay mặt cho các nhà thầu cung cấp dịch vụ này như là một dịch vụ tiện ích và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ người nào về bất kỳ dịch vụ nào được thực hiện liên quan đến việc tái chế được cung cấp trong Chương trình Thu hồi này và đặc biệt được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại lợi nhuận, thiệt hại kinh doanh hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác mang tính hệ quả, đặc biệt, gián tiếp hoặc do bị phạt, ngay cả khi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. TRONG TOÀN BỘ PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, VIỆT NAM TÁI CHẾ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN, CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO BỊ PHẠT, DO BỒI THƯỜNG, ĐẶC BIỆT HOẶC HỆ QUẢ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ MÀ VIỆT NAM TÁI CHẾ PHẢI CHỊU VỚI QUÝ VỊ CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (BẤT KỂ NGUỒN GỐC HÀNH ĐỘNG LÀ GÌ) SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ PHÍ ĐƯỢC THANH TOÁN CHO VIỆT NAM TÁI CHẾ TRONG THỰC TẾ CHO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ MÀ QUÝ VỊ ĐÃ TÁI CHẾ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÊU TRÊN SẼ ÁP DỤNG DÙ LÀ CHO MỘT HÀNH ĐỘNG THEO LUẬT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN, HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG SAI LẦM NÀO; HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO THEO LUẬT CÔNG LÝ, NGAY CẢ KHI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA VIỆT NAM TÁI CHẾ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC ĐƯỢC CHO LÀ NÊN CÓ HIỂU BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.
 • TRONG TOÀN BỘ PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, VIỆT NAM TÁI CHẾ ĐƯỢC MIỄN TRỪ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ MỌI NGHĨA VỤ BẢO ĐẢM, TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BAO GỒM NHỮNG BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

© 2018 Reverse Logistics Vietnam Bảo lưu Mọi Quyền.

Chúng tôi tái chế. Chúng tôi quan tâm.

Chúng tôi tái chế,
Chúng tôi quan tâm.